Home : Softwarevoorwaarden : Definitie van bestandsindeling

File Format

Een bestandsindeling definieert de structuur en het type van datum opgeslagen in een filet. De structuur van een typisch bestand kan een koptekst bevatten, metadata, opgeslagen inhoud en een end-of-file (EOF) marker. De gegevens die in het bestand zijn opgeslagen, zijn afhankelijk van het doel van het bestandsformaat. Sommige bestanden, zoals XML bestanden, worden gebruikt om lijsten met items op te slaan, terwijl anderen, zoals JPEG afbeeldingsbestanden bevatten eenvoudig een gegevensblok.

Een bestandsindeling bepaalt ook of de gegevens worden opgeslagen in een platte tekst or binair formaat. Tekstbestanden zonder opmaak kunnen worden geopend en bekeken in een standaard teksteditor. Hoewel op tekst gebaseerde bestanden eenvoudig te maken zijn, nemen ze vaak meer ruimte in beslag dan vergelijkbare binaire bestanden. Ze missen ook de beveiliging, omdat de inhoud gemakkelijk kan worden bekeken door het bestand naar een teksteditor te slepen. Binaire bestandsindelingen kunnen worden gecomprimeerd en zijn zeer geschikt voor het opslaan van grafische, audio- en videogegevens. Als u probeert een binair bestand in een teksteditor te bekijken, worden de meeste gegevens onleesbaar en onbegrijpelijk weergegeven, maar ziet u mogelijk een koptekst die de inhoud van het bestand identificeert.

Sommige bestandsindelingen zijn eigen, terwijl andere universele of open indelingen zijn. Eigen bestandsformaten kunnen alleen worden geopend door een of meer gerelateerde programma's. Bijvoorbeeld een gecomprimeerde StuffIt X (.sitx) archief kan alleen worden geopend door StuffIt Deluxe of StuffIt Expander. Als u een StuffIt X-archief probeert te openen met WinZip of een ander bestanddecompressieprogramma, wordt het bestand niet herkend. Omgekeerd zijn open bestandsformaten openbaar en worden ze door meerdere programma's herkend. StuffIt Deluxe kan bijvoorbeeld ook gecomprimeerde archieven opslaan in een standaardritsZIP) formaat, dat kan worden geopend door bijna alle decompressie utilities.

Wanneer softwareontwikkelaars creëren toepassingen die bestanden opslaan, is het kiezen van een geschikt bestandsformaat belangrijk. Voor sommige programma's kan het zinvol zijn om een ​​open indeling te gebruiken die compatibel is met andere toepassingen. In andere gevallen kan het gebruik van een eigen indeling de ontwikkelaar een concurrentievoordeel geven, omdat de bestanden die met het programma zijn gemaakt alleen met de software van de ontwikkelaar kunnen worden geopend. De meeste mensen geven er echter de voorkeur aan om meerdere software-opties te hebben, dus veel ontwikkelaars hebben de eigen bestandsindelingen verlaten en gebruiken nu in plaats daarvan open formaten. Bijvoorbeeld Microsoft Word, dat vroeger werd opgeslagen tekstverwerking documenten in eigendom . DOC formaat slaat nu documenten in de open lucht op . DOCX formaat, dat wordt ondersteund door meerdere applicaties.

NOTITIE: Hoewel de term 'bestandsindeling' technisch verwijst naar de structuur en inhoud van een bestand, wordt de term ook uitwisselbaar gebruikt met 'bestandstype', waarmee een specifiek bestandstype wordt gedefinieerd, zoals een rich text-bestand of een Photoshop-document.

TechLib - Het Tech Lib computerwoordenboek

Deze pagina bevat een technische definitie van Bestandsindeling. Het legt in computerterminologie uit wat bestandsformaat betekent en is een van de vele softwaretermen in het TechLib-woordenboek.

Alle definities op de TechLib-website zijn geschreven om technisch nauwkeurig te zijn, maar ook gemakkelijk te begrijpen. Als u deze definitie van Bestandsindeling nuttig vindt, kunt u ernaar verwijzen met behulp van de citatielinks hierboven.