Home : Softwarevoorwaarden : Functie definitie

Functie

In de wiskunde wordt een functie gedefinieerd als een relatie tussen gedefinieerde waarden en een of meer variabelen. Een eenvoudige wiskundige functie kan bijvoorbeeld zijn:

y = 2x

In dit voorbeeld is de relatie van y tot x dat y twee keer zoveel is als de waarde die is toegewezen aan x. Hoewel wiskundige functies veel complexer kunnen zijn dan deze, zijn de meeste eenvoudig in vergelijking met functies die worden gebruikt bij computerprogrammering. Dit kan de reden zijn waarom wiskundige functies vaak "uitdrukkingen" worden genoemd, terwijl computerfuncties vaak "procedures" of "subroutines" worden genoemd.

Computerfuncties zijn vergelijkbaar met wiskundige functies in die zin dat ze kunnen verwijzen parameters, die worden doorgegeven, of invoer in de functie. Als het bovenstaande voorbeeld als een computerfunctie zou worden geschreven, zou "x" de invoerparameter zijn en zou "y" het resultaat zijn uitgang waarde. Het ziet er ongeveer zo uit:

functie dubbel (x)
{
$ y = 2 * x;
geef $ y terug;
}

Het bovenstaande voorbeeld is een zeer eenvoudige functie. De meeste functies die in computerprogramma's worden gebruikt, bevatten verschillende instructies en kunnen zelfs verwijzen naar andere functies. Een functie kan ook naar zichzelf verwijzen, in welk geval deze a wordt genoemd recursieve functie. Voor sommige functies zijn mogelijk geen parameters vereist, voor andere zijn er mogelijk meerdere vereist. Hoewel het gebruikelijk is dat functies variabelen retourneren, retourneren veel functies geen waarden, maar voeren in plaats daarvan gegevens uit terwijl ze worden uitgevoerd.

Functies worden soms beschouwd als de bouwstenen van een computer programma's, omdat ze zowel kleine als grote hoeveelheden gegevens kunnen beheren. Hoewel functies binnen een programma meerdere keren kunnen worden opgeroepen, hoeven ze slechts eenmaal te worden aangegeven. Daarom maken programmeurs vaak "bibliotheken" van functies waarnaar kan worden verwezen door een of meer programma's. Toch is de broncode van grote computerprogramma's kunnen honderden of zelfs duizenden functies bevatten.

TechLib - Het Tech Lib computerwoordenboek

Deze pagina bevat een technische definitie van Functie. Het verklaart in computerterminologie wat Functie betekent en is een van de vele softwaretermen in het TechLib-woordenboek.

Alle definities op de TechLib-website zijn geschreven om technisch nauwkeurig te zijn, maar ook gemakkelijk te begrijpen. Als u deze Functiedefinitie nuttig vindt, kunt u ernaar verwijzen met behulp van de citatielinks hierboven.