Home : Technische termen : Definitie van intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom

Intellectuele eigendom verwijst naar het eigendom van immateriële en niet-fysieke goederen. Dit omvat ideeën, namen, ontwerpen, symbolen, illustraties, geschriften en andere creaties. Het verwijst ook naar digitaal media, zoals audio- en videoclips die online kunnen worden gedownload.

Aangezien intellectueel eigendom ongrijpbaar is, is het moeilijker te beschermen dan andere soorten eigendom. Materiële eigendommen, zoals een auto, kunnen bijvoorbeeld worden teruggehaald of vervangen als deze worden gestolen. Als intellectueel eigendom echter wordt gestolen, kan dit moeilijk te herstellen zijn. Stel dat iemand een geweldig idee voor een nieuwe uitvinding bedenkt. Als iemand anders het idee steelt, kan de potentiële winst van de uitvinding ook worden weggenomen. Evenzo, als een digitale opname van een nieuw nummer wordt "gelekt" op de Internetkunnen duizenden mensen het downloaden en verspreiden onder anderen. Als dit gebeurt, kan het winstpotentieel van de verkoop van de muziek aanzienlijk worden verminderd.

Vanwege de monetaire implicaties, wordt intellectueel eigendom vaak gebruikt als een juridische term om de rechten van makers en uitvinders te beschermen. Het is ook steeds belangrijker geworden voor mediaproductiebedrijven die de distributie van hun digitale gegevens moeten beschermen gemiddeld. Door het definiëren en vestigen van intellectuele eigendomsrechten kunnen innovators en makers juridische bescherming van hun ideeën en creaties krijgen. Dit kan worden gedaan door auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken, patenten aan te vragen voor uitvindingen en handelsmerken, namen en logo's. Natuurlijk, hoe eerder deze juridische stappen worden gezet, hoe beter. Het is immers veel gemakkelijker om een ​​idee te beschermen voordat het wordt gestolen dan nadat iemand anders het heeft overgenomen!

TechLib - Het Tech Lib computerwoordenboek

Deze pagina bevat een technische definitie van intellectueel eigendom. Het legt in computerterminologie uit wat intellectuele eigendom betekent en is een van de vele technische termen in het TechLib-woordenboek.

Alle definities op de TechLib-website zijn geschreven om technisch nauwkeurig te zijn, maar ook gemakkelijk te begrijpen. Als u deze definitie van intellectueel eigendom nuttig vindt, kunt u ernaar verwijzen met behulp van de citatielinks hierboven.