Home : Technische termen : Matrix Definitie

Matrix

Een matrix is ​​een raster dat wordt gebruikt om gegevens in een gestructureerd formaat op te slaan of weer te geven. Het wordt vaak synoniem gebruikt met een tafel, die horizontaal bevat rijen en verticaal kolommen.

Hoewel de termen "matrix" en "tabel" onderling uitwisselbaar zijn, worden matrixen (of matrices) als flexibeler beschouwd dan tabellen. Tabellen hebben bijvoorbeeld over het algemeen een vast aantal rijen en kolommen, terwijl de grootte van een matrix dynamisch kan veranderen. De term "matrix" kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar een tabel met groepen kolommen binnen een enkele rij.

Bij computergebruik kan een matrix worden gebruikt om een ​​groep gerelateerde gegevens op te slaan. Bijvoorbeeld sommige programmeertalen ondersteun matrixen als een data type dat biedt meer flexibiliteit dan een statische reeks. Door waarden in een matrix op te slaan in plaats van als individueel variabelenkan een programma de gegevens efficiënter openen en uitvoeren.

In de wiskunde worden matrixen gebruikt om gerelateerde getallen weer te geven. Wiskundematrixen worden meestal gepresenteerd als een lijst met getallen tussen vierkante haakjes. Een matrix die slechts één rij bevat, wordt een rij genoemd vector, terwijl een matrix die een enkele kolom bevat, een kolomvector wordt genoemd. Een matrix die hetzelfde aantal rijen bevat als kolommen (bijvoorbeeld een 4x4-matrix) wordt een vierkante matrix genoemd.

NOTITIE: Hoewel de term "matrix" technische betekenissen heeft in zowel informatica als wiskunde, wordt deze ook in de dagelijkse spraak gebruikt om gestructureerde gegevens te beschrijven. Een vergelijkingsgrafiek kan bijvoorbeeld ook een vergelijkingsmatrix worden genoemd omdat deze een lijst met waarden in een rasterindeling bevat.

TechLib - Het Tech Lib computerwoordenboek

Deze pagina bevat een technische definitie van Matrix. Het verklaart in computerterminologie wat Matrix betekent en is een van de vele technische termen in het TechLib-woordenboek.

Alle definities op de TechLib-website zijn geschreven om technisch nauwkeurig te zijn, maar ook gemakkelijk te begrijpen. Als u deze Matrix-definitie nuttig vindt, kunt u ernaar verwijzen met behulp van de citatielinks hierboven.