Home : Bits en bytes : String Definitie

Draad

Een tekenreeks is een gegevenstype dat wordt gebruikt bij het programmeren, zoals een geheel getal en drijvende komma, maar wordt gebruikt om tekst weer te geven in plaats van getallen. Het bestaat uit een set van tekens die ook spaties en getallen kan bevatten. Het woord "hamburger" en de uitdrukking "Ik heb 3 hamburgers gegeten" zijn bijvoorbeeld beide strings. Zelfs "12345" kan als een string worden beschouwd, indien correct gespecificeerd. Gewoonlijk moeten programmeurs tekenreeksen tussen aanhalingstekens plaatsen om de gegevens te laten herkennen als een tekenreeks en niet als een nummer of variabelenaam.

In de vergelijking bijvoorbeeld:

if (Option1 == Option2) dan ...

Optie 1 en Optie 2 kunnen variabelen zijn die gehele getallen, tekenreeksen of andere gegevens bevatten. Als de waarden hetzelfde zijn, retourneert de test de waarde true, anders is het resultaat false. In de vergelijking:

if ("Option1" == "Option2") dan ...

Option1 en Option2 worden als tekenreeksen behandeld. Daarom vergelijkt de test de woorden "Option1" en "Option2", wat onwaar zou zijn. De lengte van een string wordt vaak bepaald met behulp van een nul karakter.

TechLib - Het Tech Lib computerwoordenboek

Deze pagina bevat een technische definitie van String. Het verklaart in computerterminologie wat String betekent en is een van de vele computertermen in het TechLib-woordenboek.

Alle definities op de TechLib-website zijn geschreven om technisch nauwkeurig te zijn, maar ook gemakkelijk te begrijpen. Als u deze String-definitie nuttig vindt, kunt u ernaar verwijzen met behulp van de citatielinks hierboven.