Home : Technische termen : Definitie van computerethiek

Computerethiek

Ethiek is een set morele principes die het gedrag van een groep of individu bepalen. Daarom is computerethiek een reeks morele principes die het gebruik van computers reguleren. Enkele veel voorkomende problemen met betrekking tot computerethiek zijn intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechtelijk beschermde elektronische inhoud), privacykwesties en hoe computers de samenleving beïnvloeden.

Hoewel het bijvoorbeeld gemakkelijk is om elektronische auteursrechten (of digitaal) inhoud, zou computerethiek suggereren dat het verkeerd is om dit te doen zonder toestemming van de auteur. En hoewel het mogelijk is om toegang te krijgen tot iemands persoonlijke informatie op een computersysteem, zou computerethiek adviseren dat een dergelijke actie onethisch is.

Naarmate de technologie vordert, blijven computers een grotere impact op de samenleving hebben. Daarom bevordert computerethiek de discussie over de invloed van computers op gebieden zoals kunstmatige intelligentie en menselijke communicatie. Terwijl de wereld van computers evolueert, blijft computerethiek ethische normen creëren die nieuwe problemen aanpakken die door nieuwe technologieën worden opgeworpen.

TechLib - Het Tech Lib computerwoordenboek

Deze pagina bevat een technische definitie van computerethiek. Het verklaart in computerterminologie wat Computer Ethics betekent en is een van de vele technische termen in het TechLib-woordenboek.

Alle definities op de TechLib-website zijn geschreven om technisch nauwkeurig te zijn, maar ook gemakkelijk te begrijpen. Als u deze definitie van Computerethiek nuttig vindt, kunt u ernaar verwijzen met behulp van de citatielinks hierboven.