Home : Internet voorwaarden : IP-definitie

IP

Staat voor "Internet Protocol". IP biedt een standaardset regels voor verzenden en ontvangen datum de Internet. Hiermee kunnen apparaten op verschillende manieren worden uitgevoerd platforms om met elkaar te communiceren zolang ze verbonden zijn met internet.

Voor een internetverbinding gastheer om door andere apparaten te worden herkend, moet het een IP-adres. Dit kan een van beide zijn IPv4 or IPv6 adres, maar hoe dan ook definieert het op unieke wijze een apparaat op internet.

Het internetprotocol biedt ook basisinstructies voor het overbrengen pakketten tussen apparaten. Het brengt echter niet de verbinding tot stand of definieert de volgorde van de verzonden pakketten. Deze aspecten worden afgehandeld door het Transmission Control Protocol, dat samen met het Internet Protocol werkt om gegevens tussen systemen op internet over te dragen. Om deze reden worden verbindingen tussen met internet verbonden systemen vaak "TCP / IP"verbindingen.

NOTITIE: IP kan ook een afkorting zijn voor 'IP-adres', zoals in 'Wat is uw IP?' In dit geval verwijst IP naar de unieke identificatie van een systeem, niet naar het protocol zelf.

TechLib - Het Tech Lib computerwoordenboek

Deze pagina bevat een technische definitie van IP. Het verklaart in computerterminologie wat IP betekent en is een van de vele internettermen in het TechLib-woordenboek.

Alle definities op de TechLib-website zijn geschreven om technisch nauwkeurig te zijn, maar ook gemakkelijk te begrijpen. Als u deze IP-definitie nuttig vindt, kunt u ernaar verwijzen met behulp van de bovenstaande citatielinks.