Home : Blader : C Voorwaarden

C Tech Lib

Termijn Technische factor
Cable Modem■■ □□□□□□□□
cache■■■■■■■■ □□
CAD■■■■ □□□□□□
CGI■■■■■■■■ □□
koekje■■■■ □□□□□□
CPU■■■ □□□□□□□
C / C ++■■■■■■■ □□□
CISC■■■■■■■■■ □
chipset■■■■■■■■■ □
CRM■■■■■■ □□□□
Cyberspace■■■ □□□□□□□
CMOS■■■■■■■■■■
Codec■■■■■■ □□□□
Configuratie■■■ □□□□□□□
computer■ □□□□□□□□□
Cursor■■ □□□□□□□□
Cliënt■■■■■ □□□□□
Compact flash■■■■ □□□□□□
crossplatform■■■■■■ □□□□
Controller kaart■■■■■■■ □□□
Kloon■■■■■ □□□□□
Schone ruimte■■■■■■■■■ □
CD-R■■■ □□□□□□□
CD-RW■■■ □□□□□□□
CD■ □□□□□□□□□
CD-ROM■■ □□□□□□□□
Kopiëren■■ □□□□□□□□
Kloksnelheid■■■■■■■ □□□
Camera RAW■■■■■■ □□□□
CPA■■■■■■■■ □□
CPC■■■■■■■■ □□
CPL■■■■■■■■ □□
CPM■■■■■■■■ □□
CTR■■■■■■■■ □□
Karakter■■ □□□□□□□□
CRT■■■■■ □□□□□
CMYK■■■■■ □□□□□
TROS■■■■■■ □□□□
cron■■■■■■■■■ □
CSS■■■■■ □□□□□
Computerethiek■■■■■ □□□□□
Clip Art■■ □□□□□□□□
klembord■■■ □□□□□□□
CTP■■■■■■■■■■
CDMA■■■■■■■■■ □
Certificaat■■■■■■■ □□□
CCD■■■■■■■ □□□
Cybercrime■■■■ □□□□□□
Bestanddeel■■■■■■■ □□□
Cc■■■■ □□□□□□
CPS■■■■■ □□□□□
gewas■■■ □□□□□□□
Caps Lock■■■ □□□□□□□
control panel■■■■ □□□□□□
Commerciële software■■■■ □□□□□□
Compileren■■■■■■■■ □□
Compiler■■■■■■■ □□□
Command Prompt■■■■■■■ □□□
spaander■■■■ □□□□□□
Card Reader■■■■■ □□□□□
Contextmenu■■■■■■ □□□□
Cross-Browser■■■■■■ □□□□
Snijden■■■ □□□□□□□
Checksums■■■■■■■■ □□
Cloud Computing■■■■■■■ □□□
Captcha■■■■■■ □□□□
CLOB■■■■■■■■■ □
auteursrecht■■■ □□□□□□□
Cyberpesten■■■■■ □□□□□
Cel■■■■ □□□□□□
cybersquatter■■■■■■■ □□□
Klok cyclus■■■■■■■■■ □
Tekencodering■■■■■■■■■ □
CDFS■■■■■■■■ □□
samendrukking■■■■■ □□□□□
Klasse■■■■■■■■ □□
Kolom■■ □□□□□□□□
Maak installatie schoon■■■■■ □□□□□
troosten■■■■■■■■ □□
constante■■■■ □□□□□□
wolk■■ □□□□□□□□
Schending van het auteursrecht■■■■■ □□□□□
CIFS■■■■■■■■ □□
Cold Boot■■■■ □□□□□□
CamelCase■■■■■■■ □□□
CMS■■■■■■■ □□□
CDN■■■■■■■ □□□
coaxkabel■■■■■ □□□□□
C#■■■■■■ □□□□
Neerstorten■■ □□□□□□□□
Computer Science■■■■ □□□□□□
Command Line Interface■■■■■■■ □□□
Chromebook■■■■■ □□□□□
Geheimschrift■■■■■■■■ □□
CUDA■■■■■■■■ □□
Circuit■■■■■■ □□□□
Client-servermodel■■■■■■ □□□□
Celverwijzing■■■■ □□□□□□
Containers■■■■■■■■ □□
Kabelbeheer■■■ □□□□□□□
CAN■■■■■■■ □□□
Botsing■■■■■■■ □□□